новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1983-03-25 Сладководни риби.
Mi#3158
Sc#2879
LC#3203
щука
тираж 1 000 000
Mi#3159
Sc#2880
LC#3204
моруна
тираж 1 000 000
Mi#3160
Sc#2881
LC#3205
речен кефал
тираж 1 000 000
Mi#3161
Sc#2882
LC#3206
бяла риба
тираж 500 000
Mi#3162
Sc#2883
LC#3207
сом
тираж 500 000
Mi#3163
Sc#2884
LC#3208
балканска пъстърва
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020