новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1965-04-01 Селскостопански произведения.
Mi#1522
Sc#1414
LC#1578
царевица
тираж 10 000 000
Mi#1523
Sc#1415
LC#1579
пшеница
тираж 15 000 000
Mi#1524
Sc#1416
LC#1580
слънчоглед
тираж 5 000 000
Mi#1525
Sc#1417
LC#1581
захарно цвекло
тираж 5 000 000
Mi#1526
Sc#1418
LC#1582
люцерна
тираж 3 000 000
Mi#1527
Sc#1419
LC#1583
памук
тираж 3 000 000
Mi#1528
Sc#1420
LC#1584
тютюн
тираж 3 000 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (7) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020