новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2018-06-14 Световно първенство по футбол – Русия 2018
формат 50 x 25 mm; перф. 13; листа 2 x 2; художник Plamen Valchev
LC#5356
1lv футболна топка
тираж 2000
LC#5357
2lv футболна топка
тираж 2000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 16.08 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
3 lvСветовно първенство по футбол – Русия 2018 в блок 4.02 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 6000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019