новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1970-06-05 Рози.
перф. 13 1/4;
Mi#1999
Sc#1859
LC#2065
маслодайна роза
тираж 4 000 000
Mi#2000
Sc#1860
LC#2066
различни видове декоративни рози
тираж 4 000 000
Mi#2001
Sc#1861
LC#2067
различни видове декоративни рози
тираж 1 000 000
Mi#2002
Sc#1862
LC#2068
различни видове декоративни рози
тираж 800 010
Mi#2003
Sc#1863
LC#2069
различни видове декоративни рози
тираж 700 000
Mi#2004
Sc#1864
LC#2070
различни видове декоративни рози
тираж 1 000 000
Mi#2005
Sc#1865
LC#2071
различни видове декоративни рози
тираж 300 000
Mi#2006
Sc#1866
LC#2072
различни видове декоративни рози
тираж 300 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 5.36 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019