новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1965-06-10 Риби.
перф. 11 1/2;
Mi#1542
Sc#1403
LC#1600
морска котка
тираж 2 750 000
Mi#1543
Sc#1404
LC#1601
паламуд
тираж 2 250 000
Mi#1544
Sc#1405
LC#1602
скорпид
тираж 1 750 00
Mi#1545
Sc#1406
LC#1603
морска лястовица
тираж 450 000
Mi#1546
Sc#1407
LC#1604
сафрид
тираж 250 000
Mi#1547
Sc#1408
LC#1605
калкан
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.95 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020