новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1901-10-01 Редовни - Фердинанд.
Mi#50
Sc#57
LC#53
тираж 69 000 000
Mi#51
Sc#58
LC#54
тираж 17 500 000
Mi#52
Sc#59
LC#55
тираж 5 600 000
Mi#53
Sc#60
LC#56
тираж 54 500 000
Mi#54
Sc#61
LC#57
тираж 37 900 000
Mi#55
Sc#62
LC#58
тираж 15 800 000
Mi#56
Sc#63
LC#59
тираж 14 000 000
Mi#57
Sc#64
LC#60
тираж 2 500 000
Mi#58
Sc#65
LC#61
тираж 2 200 000
Mi#59
Sc#66
LC#62
тираж 850 000
Mi#60
Sc#68
LC#63
тираж 260 000
Mi#61
Sc#69
LC#64
тираж 206 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (12) 53.60 лв.
купи цялата
серия чиста
6.70 лв.
купи цялата
серия унищожена
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019