новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1965-07-01 Редовни. Плодове.
Mi#1565
Sc#1438
LC#1608
ябълки
тираж 10 000 000
Mi#1566
Sc#1439
LC#1609
грозде
тираж 20 000 000
Mi#1567
Sc#1440
LC#1610
круши
тираж 5 000 000
Mi#1568
Sc#1441
LC#1611
праскови
тираж 3 000 000
Mi#1569
Sc#1442
LC#1612
ягоди
тираж 3 000 000
Mi#1570
Sc#1443
LC#1613
орехи
тираж 3 000 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.54 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020