новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2013-06-17 Регионите - Югозападан
формат 25x34 mm; перф. 13 : 13 1/4; листа x4; художник Ivan Gazdov
Mi#5105
LC#5089
65st. Ковачевица
тираж 15 000
Mi#5106
LC#5090
65st. Резерват Скакавица
тираж 15 000
Mi#5107
LC#5091
1lv. Земенски манастир
тираж 15 000
Mi#5108
LC#5092
1lv. Черква Св. Петка Самарджийска
тираж 15 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 6.43 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Mi#BLOCK375
3,30 lv.Регионите - Югозападан лист 6.43 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 15 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020