новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2015-08-15 Регионите в България – Югоизточен регион
перф. 13 : 13 1/4; художник Ivan Gazdov
LC#5198
65st. остров св Анастасия
тираж 15 000
LC#5199
65st. археологически резерват Кабиле
тираж 15 000
LC#5200
1lv нестинарски танц
тираж 15 000
LC#5201
1lv вино производство
тираж 15 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 5.76 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
3,30 lvРегионите в България – Югоизточен регион цял лист 6.03 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 15 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020