новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1989-02-22 Растения застрашени от изчезване.
Mi#3735
Sc#3392
LC#3754
рамонда
тираж 2 100 000
Mi#3736
Sc#3393
LC#3755
розов божур
тираж 2 100 000
Mi#3737
Sc#3394
LC#3756
пиринска теменуга
тираж 1 700 000
Mi#3738
Sc#3395
LC#3757
едър змиярник
тираж 1 700 000
Mi#3739
Sc#3396
LC#3758
блестящо лале
тираж 1 100 000
Mi#3740
Sc#3397
LC#3759
риндера
тираж 220 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Растения застрашени от изчезване малък лист 2.28 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 200 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019