новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1996-07-30 Ракообразни
Mi#4238
Sc#3937
LC#4248
мамарец
тираж 120 000
Mi#4239
Sc#3938
LC#4249
водно магаренце
тираж 1 100 000
Mi#4240
Sc#3939
LC#4250
речен рак
тираж 1 100 000
Mi#4241
Sc#3940
LC#4251
скарида
тираж 1 100 000
Mi#4242
Sc#3941
LC#4252
кумела
тираж 1 100 000
Mi#4243
Sc#3942
LC#4253
крив рак
тираж 1 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.80 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020