новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2019-02-01 Птици
формат 39 x 28,5 mm; перф. 13; листа 5 x 10; художник Natalia Aleksieva
LC#5384
65st Podiceps cristatus
тираж 11 900
LC#5385
1lv Egretta garzetta
тираж 11 900
LC#5386
1,5lv пеликан
тираж 11 900
LC#5387
2lv Phalacrocorax pygmeus
тираж 9 900
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 6.90 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Първодневен плик - Птициn.a. MNH 8.98 лв.
купи
с печат
LC#5384/87
lvПтици малък лист 6.90 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 3 000
LC#5384/87
lvПтици номериран лист 67.00 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1 200
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021