новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1971-01-25 Пролет 1971.
Mi#2053
Sc#1914
LC#2132
тираж 2 600 000
Mi#2054
Sc#1915
LC#2133
тираж 2 000 000
Mi#2055
Sc#1916
LC#2134
тираж 900 000
Mi#2056
Sc#1917
LC#2135
тираж 600 000
Mi#2057
Sc#1918
LC#2136
тираж 270 000
Mi#2058
Sc#1919
LC#2137
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019