новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2020-11-19 Приятелство с Казахстан – 175 години от рождението на Абай Кунанбаев и 1150 години от рождението на ал-Фараби
формат 130x60 mm; перф. 13:13 1/4; художник Todor Angeliev
LC#5478
lv Абу Насър Мухаммад ибн Мухаммад ал-Фараби,Абай Кунанбаев c УВ
тираж 1900 формат 130x60,перф. 13:13 1/4,
LC#5478
lv Абу Насър Мухаммад ибн Мухаммад ал-Фараби,Абай Кунанбаев
тираж 1900 формат 130x60,перф. 13:13 1/4,
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 25.20 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021