новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2012-10-22 Пощенски вагони 1867-1935
формат 39x28,5 mm; перф. 13; листа x1; художник Miglena Konstantinova
Mi#5060
LC#5044
65st. първият вагон ВР с поща по жп линията Русе Варна 1867-1920
тираж 16 000
Mi#5061
LC#5045
65st. първият вагон ВР от 1888-1904 с пощенски офис (1889-1925)
тираж 16 000
Mi#5062
LC#5046
1lv. първият оригинален пощенски вагон на БДЖ (1895-1930)
тираж 16 000
Mi#5063
LC#5047
1lv. първият триосен пощенски вагон на БДЖ (1909-1935)
тираж 16 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 6.43 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
3.30 lv.пощенски вагони лист 6.43 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 16 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020