новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2019-05-03 Посещение на папа Франциск в България
формат 25x50 mm; перф. 13; листа x 3; художник Petar Chuchuligov
LC#5404
2lv папа Франциск
тираж 16 500
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5404
6 lvпапа Франциск цял лист 8.04 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 5 500
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021