новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1959-06-30 Полезни птици.
перф. 10 3/4;
Mi#1116
Sc#1050
LC#1162
синигер
тираж 1 500 000
Mi#1117
Sc#1051
LC#1163
папуняк
тираж 1 500 000
Mi#1118
Sc#1052
LC#1164
кълвач
тираж 1 500 000
Mi#1119
Sc#1053
LC#1165
яребица
тираж 400 000
Mi#1120
Sc#1054
LC#1166
кеклик
тираж 400 000
Mi#1121
Sc#1055
LC#1167
кукувица
тираж 400 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 6.70 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020