новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2015-12-21 Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 година
формат 87x73 mm; перф. 13 1/4 : 13; художник Tatiana Uzunova
Mi#BLOCK412
LC#5229
1lv античният театър в пловдив
тираж 10 050
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
1 lvНеназъбен блок, Пловдив - Eвропейска столица на културатаn.a. MNHn.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023