новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1996-09-24 Парни локомотиви
перф. 13;
Mi#4251
Sc#3955
LC#4261
модел 1836 г.
тираж 900 000
Mi#4252
Sc#3956
LC#4262
модел 1847 г.
тираж 1 100 000
Mi#4253
Sc#3957
LC#4263
модел 1848 г.
тираж 1 100 000
Mi#4254
Sc#3958
LC#4264
модел 1876 г.
тираж 120 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 0.40 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020