новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2011-07-29 Отровни гъби
перф. 13; художник Todor Vardzhiev
Mi#5005
LC#4989
65st. оловносива отровна гъба
тираж 15 000
Mi#5006
LC#4990
65st. вълчи зъб
тираж 15 000
Mi#5007
LC#4991
1lv. бясна гъба
тираж 15 000
Mi#5008
LC#4992
1lv. горчива миризливка
тираж 15 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 6.23 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
3.30 lv.Отровни гъби 2011 лист 6.23 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 15 000формат 93x125,
0 st.Отровни гъби 2011 нулев блок черен 2.01 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000
0 st.Отровни гъби 2011 нулев блок червен 2.01 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020