новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1991-03-19 Отровни гъби.
Mi#3886
Sc#3597
LC#3901
зелена мухоморка
тираж 3 000 000
Mi#3887
Sc#3598
LC#3902
бяла мухоморка
тираж 3 500 000
Mi#3888
Sc#3599
LC#3903
пантерка
тираж 2 500 000
Mi#3889
Sc#3600
LC#3904
червена мухоморка
тираж 1 000 000
Mi#3890
Sc#3601
LC#3905
дипленка
тираж 900 000
Mi#3891
Sc#3602
LC#3906
дяволска гъба
тираж 280 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.80 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#3901-06I
2.14 lv.Отровни гъби малък лист 0.94 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 270 000перф. 12 1/2 : 12 3/4,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020