новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1921-06-11 Освобождението на Македония (Трето военно издание).
Mi#151
Sc#153
LC#158
Цар Фердинанд I и карта на България с Добруджа и Македония
тираж 4 000 000
Mi#152
Sc#154
LC#159
цар Фердинанд I в дебърска носия
тираж 4 000 000
Mi#153
Sc#155
LC#160
Шар планина
тираж 4 000 000
Mi#154
Sc#156
LC#161
старият мост на р. Вардар в Скопие
тираж 4 000 000
Mi#155
Sc#157
LC#162
български войник, на фона: гр. Охрид с църквата "Св. Климент" с гроба на Св. Климент Охридски, Самуиловата крепост и Охридското езеро с църквата "Св. Йоан Канео (Богослов)" на брега
тираж 4 000 000
LC#163
български окопи край р. Черна
тираж 3 000 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020