новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1917-08-14 Освобождението на Македония (Първо военно издание).
Mi#112
Sc#122
LC#117
герб на цар Фердинанд I
тираж 5 000 000
Mi#113
Sc#123
LC#118
военен обоз
тираж 3 000 000
Mi#114
Sc#124
LC#119
атаката при Соничка глава
тираж 5 000 000
Mi#115
Sc#125
LC#120
Ниш
тираж 1 500 000
Mi#116
Sc#126
LC#121
църквата "Св. Йоан Канео" в Охрид и езерото
тираж 1 000 000
LC#122
алегория "България на трон"
тираж 600 000
Mi#117
Sc#126A
LC#123
Демиркапия
тираж 600 000
Mi#118
Sc#127
LC#124
Гевгели
тираж 600 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 5.36 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020