новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1918-01-01 Освобождението на Македония (Второ военно издание).
листа 5x10; художник R. aleksiev
Mi#119
Sc#128
LC#125
1st. Велес
тираж 15 000 000
Mi#120
Sc#134
LC#126
1st. орач военноинвалид
тираж 15 000 000
Mi#121
Sc#129
LC#127
5st. Охрид и езерото с църквата „Св. Йоан Канео (Богослов)"
тираж 10 000 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020