новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1913-08-06 Освободителна война
Mi#96
Sc#108
LC#100
тираж 1 000 000
Mi#97
Sc#109
LC#101
тираж 1 000 000
Mi#98
Sc#110
LC#102
тираж 500 000
Mi#99
Sc#111
LC#103
тираж 500 000
Mi#93
Sc#104
LC#97
тираж 1 000 000
Mi#94
Sc#105
LC#98
тираж 500 000
Mi#95
Sc#107
LC#99
тираж 500 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (7) 16.08 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020