новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1969-10-03 Национална художествена галерия.
Mi#1932
Sc#1798
LC#2007
“Портрет на Неофит Рилски” на Захари Зограф
тираж 2 000 000
Mi#1933
Sc#1799
LC#2008
“Мома от с. Герман” на Васил Стоилов
тираж 1 500 000
Mi#1934
Sc#1800
LC#2009
“Работническо семейство” на Ненко Балкански
тираж 1 000 000
Mi#1935
Sc#1801
LC#2010
“Тоалет” на Иван Ненов
тираж 1 000 000
Mi#1936
Sc#1802
LC#2011
“Портрет на жена” на Николай Павлович
тираж 700 000
Mi#1937
Sc#1803
LC#2012
“Портрет на артиста Кр. Сарафов в ролята на Фалстаф” на Дечко Узунов
тираж 250 000
Mi#1938
Sc#1804
LC#2013
“Обед” на Стоян Сотиров
тираж 250 000
Mi#1939
Sc#1805
LC#2014
“Портрет на жена ми” на Николай Михайлов
тираж 250 000
Mi#1940
Sc#1806
LC#2015
“Автопортрет” на Цено Тодоров
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (9) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020