новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1917-03-15 Надпечатки - "Поща в Ромъния 1916-1917"
LC#113
тираж 3 600 000
LC#114
тираж 300 000
LC#115
тираж 1 300 000
LC#116
тираж 1 300 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 3.75 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
N 114 сбъркана дата 1617 вместо 1917n.a. MNHn.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020