новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1909-07-03 Надпечатки „1909".
формат 16x22 mm; листа 2 wings 10x10;
Mi#71
Sc#77
LC#75
1st.
тираж 2 300 000
Mi#72
Sc#78
LC#76
5st.
тираж 370 000
Mi#73
Sc#79
LC#77
5st.
тираж 408 000
Mi#74
Sc#80
LC#78
10st.
тираж 395 000
Mi#75
Sc#81
LC#79
10st.
тираж 360 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (5) 10.72 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020