новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1903-10-01 Надпечатка 10/15 ст. в/у "Фердинанд 1901 г.
формат 19,5x26 mm; перф. C 12 1/2; листа 4 wings 5x5; художник St. Badzhov
Mi#65A
Sc#73
LC#68
10st.
тираж 5 943 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 40.20 лв.
купи цялата
серия чиста
0.40 лв.
купи цялата
серия унищожена
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019