новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1991-12-24 Морски бозайници.
перф. 13;
Mi#3959
Sc#3665
LC#3975
гренландски тюлен
тираж 1 600 000
Mi#3960
Sc#3666
LC#3976
косатка
тираж 600 000
Mi#3961
Sc#3667
LC#3977
морж
тираж 600 000
Mi#3962
Sc#3668
LC#3978
делфин афала
тираж 600 000
Mi#3963
Sc#3669
LC#3979
тюлен монах
тираж 600 000
Mi#3964
Sc#3670
LC#3980
муткур (морска свиня)
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.94 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#3975-80I
5.03 lv.Морски бозайници малък лист 1.07 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 200 000перф. 13,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020