новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2008-01-30 Международна полярна година2007/2008
формат 39x29 mm; перф. 13 1/4 : 13; листа 1; художник Todor Vardzhiev
Mi#4835
LC#4816
тираж 0
Mi#4836
LC#4817
тираж 0
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 2.95 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Mi#BLOCK296
LC#4816-17I
1.5 lv.Международна полярна година2007/2008 малък лист 2.95 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 19 000формат 115x86,перф. 13 1/4 : 13,
LC#4816-17ICA
0 lv.Международна полярна година2007/2008 сувенирен блок (син)попитай
за чиста
n.a. used
тираж 1 000формат 115x86,перф. 13 1/4 : 13,
LC#4816-17ICB
0 lv.Международна полярна година2007/2008 сувенирен блок (червенокафяв)попитай
за чиста
n.a. used
тираж 1 000формат 115x86,перф. 13 1/4 : 13,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020