новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2011-10-31 Международен ден на черно море
формат 137 x 87 mm; перф. 13 : 13 1/4; художник Nikolai Mladenov
Mi#BLOCK353
LC#5002
lv. Scomber Scombrus, Mytilus Galloprovincialis
тираж 14 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия () 3.75 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
0 st.Международен ден на черно море син нулев блок 2.01 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000перф. 13 : 13 1/4,
0 st.Международен ден на черно море черен нулев блок 2.01 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000перф. 13 : 13 1/4,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020