новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1969-03-20 Манасиева хроника I.
Mi#1871
Sc#1742
LC#1936
смъртта на Иван Асен, син на Иван Александър
тираж 2 500 000
Mi#1872
Sc#1744
LC#1937
пленяване на византийския император Никифор от хан Крум
тираж 1 800 000
Mi#1873
Sc#1746
LC#1938
пиршество на хан Крум с главата на Никифор
тираж 600 000
Mi#1874
Sc#1748
LC#1939
нападението на киевския княз Светослав в България
тираж 250 000
Mi#1875
Sc#1750
LC#1940
конницата на княз Светослав и походът на Йоан Цимисхи срещу Дръстър (Силистра)
тираж 250 000
Mi#1876
Sc#1752
LC#1941
Исус Христос, цар Иван Александър и летописецът Константин Манаси
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020