новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1899-01-01 Малък лъв софийско издание 4
перф. 12 3/4; листа 10x10;
Mi#28C
LC#31
1st. българският лъв n.a. MNH n.a. used
тираж 9 765 000
Mi#29C
LC#32
2st. българският лъв n.a. MNH n.a. used
тираж 1 032 000
Mi#30C
Sc#1
LC#33
3st. българският лъв n.a. MNH n.a. used
тираж 1 006 000
Mi#31C
LC#34
5st. българският лъв n.a. MNH n.a. used
тираж 4 171 000
Mi#32C
LC#35
10st. българският лъв n.a. MNH n.a. used
тираж 3 110 000
Mi#33C
LC#36
15st. българският лъв n.a. MNH n.a. used
тираж 2 610 000
Mi#34C
LC#37
25st. българският лъв n.a. MNH n.a. used
тираж 1 004 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (7) n.a. MNH n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019