новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2020-05-20 Лъвовете на София- скулптурни фигури на лъвове
формат 29x18 mm; листа 10x10; художник Stoian Dechev
LC#5446
1.10lv лъв от Паметника на незнайния войн
LC#5447
1.70lv лъв пред МВР
LC#5448
2.30lv лъв от лъвовете на Лъвов мост
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 6.83 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5446/48
5.10 lvЛъвовете на София - малък лист 6.83 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 4000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020