новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1984-07-31 Локомотиви.
перф. 13;
Mi#3278
Sc#2983
LC#3320
“Най-добър приятел” 1830 г.
тираж 1 000 000
Mi#3279
Sc#2984
LC#3321
“Саксония” 1836 г.
тираж 750 000
Mi#3280
Sc#2985
LC#3322
“Лафает” 1837 г.
тираж 500 000
Mi#3281
Sc#2986
LC#3323
“Борзиг” 1841 г.
тираж 320 000
Mi#3282
Sc#2987
LC#3324
“Филаделфия” 1843 г.
тираж 240 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (5) 2.28 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Локомотиви 25 ст цял лист изместен цвятn.a. MNHn.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020