новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1983-10-20 Локомотиви.
перф. 13;
Mi#3213
Sc#2924
LC#3256
на Рихард Тревитик 1803 г.
тираж 1 500 000
Mi#3214
Sc#2925
LC#3257
на Мурай и Бленкинсоп 1810 г.
тираж 1 000 000
Mi#3215
Sc#2926
LC#3258
на Вилиам Хедлей 1812 г.
тираж 200 000
Mi#3216
Sc#2927
LC#3259
Локомотив “Орел” 1835 г.
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 10.00 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020