новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1999-10-08 Костенурки
Mi#4425
Sc#4093
LC#4423
шипобедрена сухоземна костенурка
тираж 250 000
Mi#4426
Sc#4094
LC#4424
обикновена блатна костенурка
тираж 250 000
Mi#4427
Sc#4095
LC#4425
шипоопашата сухоземна костенурка
тираж 250 000
Mi#4428
Sc#4096
LC#4426
каспийска блатна костенурка
тираж 90 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020