новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1965-05-20 Космически кораб „Восход 2".
перф. 11 1/2;
Mi#1540
Sc#1411
LC#1598
Павел Беляев и Алексей Леонов
тираж 1 120 000
Mi#1541
Sc#1412
LC#1599
Алексей Леонов в свободен полет в космическото пространство
тираж 120 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019