новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1979-12-10 История на България 1979.
Mi#2848
Sc#2644
LC#2910
“Първите социалисти” от Боян Петров
тираж 1 000 000
Mi#2849
Sc#2645
LC#2911
“Димитър Благоев редактира в. “Работник” 1892 г.” от Димитър Гюдженов
тираж 800 000
Mi#2850
Sc#2646
LC#2912
“Първомайска манифестация на БРП (т.с.) 1917 г.” от Стоян Сотиров
тираж 500 000
Mi#2851
Sc#2647
LC#2913
“Зора над Пловдив” от Йоан Левиев
тираж 110 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 1.07 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020