новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2017-06-16 Известни българи-филателисти. Н.В. Цар Симеон II – почетен председател на СБФ
формат 45x25 mm; перф. 13; листа 4x10; художник Ludmil Metodiev
LC#5312
1,50lv Симеон II
тираж 6100
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
3 lvСимеон II малък лист 4.02 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 2 200
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020