новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1999-04-15 ИБРА 99
перф. 13;
Mi#4389
Sc#4074
LC#4396
На марката “Автопортрет” (картина на Албрех Дюрер), изглед от Нюрнберг с катедралата на винетките: първата пощенска марка на Бавария изгледи от Нюрнберг от старинна гравюра по средата на марките и винетките имитирана перфорация на милезимите на блок листа старинна гравюра на Нюрнберг
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 3.48 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020