новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1997-12-17 Зимни олимпийски игри Нагано 98
Mi#4314
Sc#4012
LC#4324
Зимни спортове
тираж 600 000
Mi#4315
Sc#4013
LC#4325
Зимни спортове
тираж 600 000
Mi#4316
Sc#4014
LC#4326
Зимни спортове
тираж 800 000
Mi#4317
Sc#4015
LC#4327
Зимни спортове
тираж 120 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020