новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1967-09-20 Зимни олимпийски игри, Гренобъл.
перф. 10 3/4;
Mi#1744
Sc#1617
LC#1806
тираж 2 500 000
Mi#1745
Sc#1618
LC#1807
тираж 1 500 000
Mi#1746
Sc#1619
LC#1808
тираж 1 200 000
Mi#1747
Sc#1620
LC#1809
тираж 700 000
Mi#1748
Sc#1621
LC#1810
тираж 260 000
Mi#1749
Sc#B31
LC#1811
тираж 260 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 1.61 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020