новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1947-01-02 Зимна помощ.
формат 22x32 mm; перф. C 11 3/4; листа 10x10; художник St. Kunchev, Al. Poplilov, B. Angelushev, L. Nenov
Mi#574
Sc#545
LC#623
1lv. монахиня и сирачета
тираж 1 000 000
Mi#575
Sc#546
LC#624
4lv. сираче с подаръци
тираж 1 000 000
Mi#576
Sc#547
LC#625
9lv. сираче с подаръци
тираж 1 000 000
Mi#577
Sc#548
LC#626
10lv. монахиня и сирачета
тираж 215 000
Mi#578
Sc#549
LC#627
20lv. безпризорно дете
тираж 215 000
Mi#579
Sc#550
LC#628
30lv. самотна жена с малко дете
тираж 215 000
Mi#580
Sc#551
LC#629
40lv. безпризорно дете
тираж 215 000
Mi#581
Sc#552
LC#630
50lv. монахиня и сирачета
тираж 215 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 0.54 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020