новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2019-04-24 Европа 2019 - Защитени птици
формат 40 x 25 mm; перф. 13 1/4 : 13; художник Victor Paunov
LC#5398
0,95lv далматински сокол
тираж 17 000
LC#5399
2,00lv лещарка
тираж 17 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 3.95 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
lvПърводневен плик - Европа 2019 - Защитени птициn.a. MNH 5.29 лв.
купи
с печат
LC#5398
14,75 lvЦял лист с винетка - Европа 2019 19.77 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 3 400перф. 13 1/4 : 13,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021