новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2020-06-29 ЕВРОПА 2020 - Древни пощенски маршрути - блок
формат 28.5x39 mm; перф. 13; художник Stanimir Jelev
LC#5455/56
3.40lv
тираж 8000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 4.56 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5455/56
lvПърводневен плик - ЕВРОПА 2020 - Древни пощенски маршрути - блокn.a. MNH 6.03 лв.
купи
с печат
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020