новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2004-11-17 Дървесни гъби
Mi#4674
LC#4663
тираж 0
Mi#4675
LC#4664
тираж 0
Mi#4676
LC#4665
тираж 0
Mi#4677
LC#4666
тираж 0
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Mi#BLOCK268
1.55 lv.Дървесни гъби малък лист 2.68 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 15 000перф. 13,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020