новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1951-02-10 Ден на радиото - Попов.
формат 21,5x32 mm; перф. L 10 3/4, L 11 1/2; листа 10x10; художник Cv. Kosturkova, As. Anev
Mi#774
Sc#722
LC#815
4lv. А. С. Попов, един от откривателите на радиото
тираж 1 000 000
Mi#775
Sc#723
LC#816
20lv. А. С. Попов, един от откривателите на радиото
тираж 500 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 0.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021