новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1966-12-15 Дейци на културата.
Mi#1677
Sc#1550
LC#1739
Пенчо П. Славейков
тираж 1 000 000
Mi#1678
Sc#1551
LC#1740
Димчо Дебелянов
тираж 1 000 000
Mi#1679
Sc#1552
LC#1741
Петко Ю. Тодоров
тираж 800 000
Mi#1680
Sc#1553
LC#1742
Димитър Добрович
тираж 300 000
Mi#1681
Sc#1554
LC#1743
Ян Мърквичка
тираж 150 000
Mi#1682
Sc#1555
LC#1744
Илия Бешков
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.47 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020